Zahradní slavnost

V úterý 11. 6. 2024 se konala již tradiční Zahradní slavnost. Rodiče, prarodiče, sourozenci i kamarádi našich dětí a žáků se sešli v hojném počtu na prostranství za školou.

Svůj program jim zde předvedli předškoláci z mateřské školy i žáci základní školy. Pásmo bylo různorodé, zpívali jsme, tančili a hráli pohádku. Sólisté vystoupili s recitací a hrou na klavír. Žáci si také připravily doprovod písně na boomwhakery, které jsou velice oblíbené a pro publikum málo známé.

Celý program zakončilo vystoupení skupiny historického šermu Servus Bellum. Rytíři předvedli svůj odvážný program, slavnostně pasovali předškoláky na školáky a páťáky na budoucí šesťáky.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem zúčastněným za krásná vystoupení a všem rodinným příslušníkům i dalším návštěvníkům za jejich přízeň.

https://www.rajce.idnes.cz/skolamenik/album/zahradni-slavnost-11-6-2024