Šablony I

Operační program Jan Ámos Komenský

Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP JAK

Název projektu: Šablony  pro MŠ a ZŠ I Zlepšení kvality výuky v ZŠ a MŠ Měník

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000545

Zahájení realizace projektu: 1.9.2022

Ukončení realizace projektu: 31.8.2024

Doba trvání projektu:  24 měsíců

Výše podpory: 860 766,00

Tento projekt se spolufinancován Evropskou unií

Účel dotace:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
A3-plakat-publicita_ZŠ a MŠ Měník