Cvičení

Celoroční projekt na podporu tělesného rozvoje a zdraví dětí

Každý, kdo chce zdravý být,….

Projekt je součástí denního i týdenního řádu mateřské školy a je součástí školního vzdělávacího programu „Poznáváme svět, do kterého patřím“.

Každý, kdo chce zdravý být,

musí si s námi zacvičit.

Ráno, taky v poledne

a ještě trochu na konci dne“.

Tento projekt je zaměřen na rozvíjení a posilování fyzických zdatností a schopností dětí v oblasti hrubé motoriky. Každodenním pohybem bude přispívat ke správnému držení a růstu dětského těla. Zároveň vést děti k osvojování si pravidel a bezpečného chování při hrách a dětských sportech.

Bez pohybu není život, kdo se nehýbe, nežije…

Pohyb pomáhá udržovat a zlepšovat zdraví člověka – to je všeobecně známá věc.

Aktivity

  • Pohybové chvilky

  • Zdravotní cvičení

  • Velký tělocvik

  • Předplavecká výuka

  • Pobyt venku

  • Batůžkové dny

  • Tělovýchovné olympiády