Vnitřní řád školní jídelny

 

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny 2021-2022 (aktualizované vydání)

ŠJ -DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 1. Řád školní jídelny je součástí Organizačního řádu školy

 2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:00 do 13:00 hodin

 3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy

 4. Pracovníci zajišťující dozor:

 • vydávají pokyny k zajištění kázně a dbají na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků

 • sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech a plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy

 • sledují dodržování hygienických pravidel

 • sledují dodržování jídelníčku

 • sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců

 • regulují větrání a osvětlení

 

 1. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní jídelny, včetně stolů a podlah znečištěným jídlem

 2. Ředitelka školy informuje žáky a rodiče o způsobu přihlašování a odhlašování ke stravování, výdeji jídla, možnosti odebrání oběda při náhlém onemocnění dítěte, způsobu placení (elektronicky – nově od září 2019)

 3. Pracovnice jídelny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně

 4. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

 5. Při zahájení stravování se žáci, rodiče a zaměstnanci seznamují s Vnitřním řádem školní jídelny. Seznámení stvrzují svým podpisem na přihlášce ke stravování.

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnost 1.9.2019 Mgr. Marcela Říčanová

ředitelka školy

V Měníku 26.8.2019