ŠD měsíční hodnocení akcí řijen 2021

Zpráva o činnosti školní družiny – říjen 2021

 

Průměrná docházka v říjnu činila 23,6 žáků denně.

Během měsíce října jsme ve školní družině přečetli knížku Kouzelná třída – příběh pokračuje, také jsme společně nahlédli do časopisu Méďa Pusík.

V tomto měsíci děti tvořily z přírodnin podzimní zahrádku, vyráběly z papírové ruličky muchomůrku, nebo také dýni z kaštanů a krepového papíru. Podzim jsme uvítali výrobou skřítka Podzimníčka a draka. Povídali jsme si, jaké změny v přírodě nám přináší podzim, poznávali jsme stromy, jejich listy a plody.

V rámci celoročního tématu Cestování po světě děti v tomto měsíci navštívili Ameriku – Silnice č. 66.  Vyhledávaly v atlasu zvířata typická pro tento kontinent, hrály společenské hry „Cars“, skládaly puzzle.

V kroužku angličtiny se žáci 1. ročníku naučili slovesa pohybu, procvičili vazbu Can you…., zopakovali si čísla od 1 – 12 a naučili se barvy.

Ve školní družině jsme s dětmi také hrály různé hry jako např. Jožin z bažin,  Arctica či Zoo kvíz – soutěž družstev, Brainbox – pohádky, luštili jsme osmisměrky na téma povolání a naučili se báseň Drak.

Velmi často jsme navštěvovali školní zahradu a hřiště. Při řízených činnostech jsme hráli míčové hry – fotbal, vracečka, a honičky – Na ovečky, Mrazík, Chobotničky, Elektrikář. V rámci soutěží v družstvech jsme hráli Pexeso a Dobble. Věnovali jsme se průpravným cvičením s míčem, skoku přes lano či cvičení s padákem.  Při vycházce po vsi jsme nasbírali různé přírodniny, které jsme poté využili k tvoření. Při volných činnostech žáci využívali prolézačky, houpačky, koloběžky, soft tenis a pískoviště.