Projektové dny LES A RYBNÍK

Tento týden jsme si užívali dopolední výuku v lese a u rybníka. V lese jsme se učili rozeznávat světové strany podle porostlých kmenů stromů mechem a lišejníky. Obdivovali jsme ,,práci” mravenců. V lese jsme hráli na oblíbenou schovávanou. Další hra již byla pro dvojice kamarádů. Každá dvojice dostala 6 kartiček. Za úkol měli najít místo, které je něčím uchvátilo, zajímalo a toto místo pak spolužákům popsat a představit. Tak jsme si společně prohlédli vyvrácený strom, letokruhy, srostlé stromy, stromy rostoucí šikmo, lesní plody, ,,lesní bunkr”,…… Z lesní návštěvy jsme si odnášeli mnoho zážitků.

Druhý den jsme se vydali k rybníku Konšel. Tady jsme se učili naslouchat kvákání žab a zpěvu ptáků, pozorovali jsme hmyz nad vodní hladinou, lety vodních vážek,…Ve volné chvíli prvňáci stavěli domeček po skřítky a starší kluci se proměnili v pračlověky. Hledali po lese vhodné klacky na výrobu zbraní pro ulovení mamuta, stavěli pasti a učili se pohybu v tlupách. Hlavou všech pralidí byl Ondra.

Více fotografií si prohlédněta na  https://new.zsmenik.cz/fotogalerie/