ŠD měsíční hodnocení akcí září 2021

Zpráva o činnosti školní družiny – září 2021

 

Do školní družiny je ve školním roce 2021/2022 přihlášeno 30 žáků.

1. ročník

6 žáků (4 dívky a 2 chlapci)

2. ročník

6 žáků (1 dívka a 5 chlapců)

3. ročník

7 žáků (1 dívka a 6 chlapců)

4. ročník

6 žáků (2 dívky a 4 chlapci)

5. ročník

5 žáků  (1 dívka a 4 chlapci)

 

Průměrná docházka v září činila 24,1 žáků denně.

V prvním zářijovém týdnu jsme mezi sebe uvítali nové žáky prvních ročníků. Seznamovaní probíhalo v komunitním kruhu, při této příležitosti jsme také zopakovali pravidla chování a bezpečnosti při všech činnostech v ŠD.  V tomto měsíci jsme ve školní družině přečetli knížku s názvem „Kouzelná třída“. Jeden den v týdnu byl vždy věnován četbě z časopisu Pastelka případně poslechu z CD – O malé víle Plavuňce.  V rámci celoročního projektu s názvem „Cestování po světě“ jsme prozkoumali první kontinent a to Afriku.  Z dětí se staly módní návrháři afrických šatů kangas, vyráběly si z barevného papíru černoušky a vyhledávaly v atlasu světa zvířata typická pro tento kontinent.

V komunitních kruzích jsme si s žáky povídali o následujících tématech: Září – významné dny, změny v přírodě, rituály, Bezpečná cesta do školy, Podzimní sklizně.

V prvním týdnu se všechny děti podílely na výrobě družinového plakátu pomocí otisků svých rukou. Poté malovaly slunečnice temperovými barvami a zdobily je trhaným papírem, také si vyrobily podzimního skřítka z barevného papíru. O hudebních chvilkách jsme zpívali píseň „A já pořád kdo to je“ a hráli na Bongo bubny.

V kroužku angličtiny si žáci 1. ročníku osvojili díky Stevovi a Maggie základní pozdravy a fráze: What’s your name? How are you?

Ve volných chvílích děti ve školní družině luštily osmisměrky na téma ovoce, naučily se báseň Kouzelné slovíčko, hrály kvízovou hru Proč mají kočky vousky či Brainbox, věnovaly se konstruktivním činnostem se stavebnicí lego či kapla.

Počasí v měsíci září nám velmi přálo, proto jsme velmi často využívali školní zahradu a hřiště. Při řízených činnostech jsme hráli míčové hry – Na Ludvíka, vybíjenou, fotbal, a honičky – Molekuly, Mrazík, Opičí virus, Chobotničky, Na ovečky a na vlka, také jsme využívali dětmi oblíbené cvičení s lanem či průpravná cvičení s míčem. Při volných činnostech žáci využívali prolézačky, houpačky, koloběžky.

Vypracovala: Petra Komárková