Grafomotorika

Celoroční projekt pro rozvoj grafomotoriky

 

MAŠINKA

 

 

Do stanice vjíždí vlak,

nad ním z kouře bílý mrak.

Vpředu jede mašinka,

má malinká okýnka.

Za mašinkou vagónky,

vezou děti do školky.

 

 

 

 

 

 

Tato aktivita je přednostně určena pro předškolní děti.

Záměrem grafomotorických cvičení je rozvoj optimálního vývoje motoriky: soulad, koordinaci, harmonii, rytmus, uvolněnost, pohybovou jistotu, paměť a přesnost. Součástí grafomotorického rozvoje je nácvik správného držení kreslícího náčiní.

 

Náměty grafomotorických cvičení jsou voleny tak, aby byly blízké dětskému chápání
a doplňovaly ŠVP „Poznávám svět, do kterého patřím“. Děti používají při cvičeních měkkou tužku nebo pastelku. Předškolním dětem jsou grafomotorická cvičení svázána kroužkovou vazbou. Projekt doplňuje diagnostický test na zjištění úrovně vývoje grafomotorické dovednosti, který se zařazuje před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ.