Personální zajištění

V době oběda jsou žáci rozděleni do dvou skupin 1,2,3 ročník a 4,5 ročník.
Dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.