Prostory a vybavení ŠJ

Jídelna je složena ze dvou částí. Z části jídelní s 24 místy a části výdejní.
Obědy jsou dováženy ze ZŠ Prasek a v naší škole jen vydány.