Prostory ŠD

 

          Cílem práce naší školní družiny je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. Prostory školní družiny napomáhají k plnému využití individuálního potenciálu dětí. Nabízíme dětem smysluplnou náplň jejich volného času a to prostřednictvím zajímavých činností. Mají možnost využít nabízených činností ve třídě nebo trávit čas v čítárně školy. Zde mají k dispozici herní koutky, čtenářské dílny nebo relaxační vaky a pohovku.

          Týdenní projekty, ve kterých je zpracován výchovný program, se zaměřují především na poznávání a rozvíjení vztahu k přírodě, lidem, zvířatům a mají charakter tvořivého hraní. Většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití již získaných znalostí
a dovedností z vyučování.

          Vycházíme hlavně z prostředí venkova, které je dětem blízké. Součástí týdenních projektů jsou výtvarné práce na daná témata a pohybové aktivity. Naše školní družina má velkou výhodu v tom, že máme možnost využívat veškeré vybavení základní školy, školní  hřiště, které je velmi dobře vybaveno.

          Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu.