Cvičení SOKOL

Celoroční projekt sportovní všestrannosti České obce sokolské

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit
 v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Plnění jednotlivých úkolů má dětem přinášet potěšení a radost z pohybu, naučit je překonávat překážky
 a rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.