Zajímavé odkazy pro výuku na 1. stupni ZŠ

 

 

Zajímavé odkazy pro výuku na 1. stupni

1.ročník

 

Český jazyk

online- cvičení   http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

Školákov   https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

Luštěnky – čtení  http://rysava.websnadno.cz/Cteni.html

Luštěnky – psaní   http://rysava.websnadno.cz/Psani-1-trida.html

Čtení s porozuměním     https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1

Úlohy z češtiny     https://www.gramar.in/cs/

Psaní, percepce https://www.youtube.com/results?search_query=bobyho+%C5%A1kola+di

Anglický jazyk

Happy House  1       https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

BrItish Council       https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

English time      http://www.english-time.eu/pro-deti/

Matematika

online- cvičení    http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php   

matematika hrou  http://matematika.hrou.cz/c/1.trida

Školákov     https://skolakov.eu/matematika-1-trida

Umím matiku https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-1-trida

Luštěnky – matematika pro 1. roč     http://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html 

Úlohy z matematiky    https://www.matika.in/cs/

Prvouka

Luštěnky – prvouka pro 1. roč   http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

 

2. ročník

 

Český jazyk

online- cvičení    http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

moje čeština   https://www.mojecestina.cz/

Školákov   https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

Umíme česky   https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-2-trida

Luštěnky – Čj pro 2. roč     http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html

Luštěnky – čtení a literární výchova pro 2. roč   http://rysava.websnadno.cz/Cteni-2rocnik.html

Čtení s porozuměním     https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=2

Úlohy z češtiny     https://www.gramar.in/cs/

Anglický jazyk

Happy House 2        https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Help for English     https://www.helpforenglish.cz/

BrItish Council       https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

English time      http://www.english-time.eu/pro-deti/

Umíme anglicky   https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida

Matematika

online- cvičení   http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

matematika hrou  http://matematika.hrou.cz/c/2.trida

Školákov    https://skolakov.eu/matematika-2-trida

Umím matiku  https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-2-trida

Luštěnky – matematika pro 2. roč   http://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html

Úlohy z matematiky    https://www.matika.in/cs/

Prvouka

Školákov    https://skolakov.eu/prvouka-2-trida

Luštěnky – prvouka pro 2. roč   http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html

Tonda Obal – třídění odpadů  https://www.tonda-obal.cz/

3. ročník

 

Český jazyk

online- cvičení  http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

moje čeština   https://www.mojecestina.cz/

Školákov   https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

Příklady a diktáty – vyjmenovaná slova   http://www.diktatyapriklady.cz/vyjmenovana-slova/

Umíme česky    https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-3-trida

Internetová jazyková příručka    https://prirucka.ujc.cas.cz/

Pravidla českého pravopisu    https://www.pravidla.cz/

Luštěnky – Čj pro 3. roč     http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

Luštěnky – čtení a literární výchova pro 3. Roč    http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html

Čtení s porozuměním     https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3

Úlohy z češtiny     https://www.gramar.in/cs/

Anglický jazyk

Happy Street 1   https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Happy Street 1 – slovíčka https://sites.google.com/site/zschytrolinek/ucivo/ucivo-3-rocnik/anglictina-happy-street

Help for English     https://www.helpforenglish.cz/

BrItish Council       https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

English Time      http://www.english-time.eu/pro-deti/

English Now  http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-hry/

English Club  http://www.english-time.eu/english-club/interaktivni-hry/

Školákov     https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

Umíme anglicky     https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

Matematika

online- cvičení  http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

matematika hrou  http://matematika.hrou.cz/c/3.trida

Školákov    https://skolakov.eu/matematika-3-trida

Umím matiku  https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida

Luštěnky – matematika pro 3. roč   http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

Úlohy z matematiky    https://www.matika.in/cs/

Prvouka

Školákov   https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

Luštěnky – prvouka pro 3. roč  http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

Jak zacházet s penězi   https://www.zlatka.in/cs/

Tonda Obal – třídění odpadů  https://www.tonda-obal.cz/

Poznávačka přírody     https://www.poznavackaprirody.cz/ 

4.ročník

Český jazyk

online- cvičení  http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

moje čeština   https://www.mojecestina.cz/

Školákov  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Příklady a diktáty – vyjmenovaná slova   http://www.diktatyapriklady.cz/vyjmenovana-slova/

Umíme česky    https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-4-trida

Internetová jazyková příručka    https://prirucka.ujc.cas.cz/

Pravidla českého pravopisu    https://www.pravidla.cz/

Luštěnky – Čj pro 4. roč    http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

Úlohy z češtiny     https://www.gramar.in/cs/

Čtení s porozuměním     https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=4

Anglický jazyk

Happy Street 2    https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Happy Street 2 – slovíčka   https://sites.google.com/site/zschytrolinek/anglictina-happy-street

Help for English     https://www.helpforenglish.cz/

BrItish Council       https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

English Time      http://www.english-time.eu/pro-deti/

English Now  http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-hry/

English Club  http://www.english-time.eu/english-club/interaktivni-hry/

Školákov    https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

Umíme anglicky    https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida

Matematika 

online- cvičení  http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

matematika hrou   http://matematika.hrou.cz/c/4.trida

Školákov    https://skolakov.eu/matematika-4-trida

Umím matiku    https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

Luštěnky – matematika pro 4. roč     http://rysava.websnadno.cz/Matematika.html

Úlohy z matematiky    https://www.matika.in/cs/

Přírodověda + Vlastivěda

Školákov – dějiny + Česká republika     https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

Luštěnky – dějepis pro 4. roč    http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

Luštěnky – přírodověda pro 4. roč    ysava.websnadno.cz/Prirodoveda.html

Umíme fakta     https://www.umimefakta.cz/

Dějiny udatného českého národa – díly, hry, časová osa     https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/

Dějiny udatného českého národa – 1. – 111. díl  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily

Zábavný zeměpis   https://www.geograf.in/cs/

Jak zacházet s penězi   https://www.zlatka.in/cs/

Tonda Obal – třídění odpadů  https://www.tonda-obal.cz/

Poznávačka přírody     https://www.poznavackaprirody.cz/

5.ročník

 

Český jazyk

online- cvičení  http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

moje čeština   https://www.mojecestina.cz/

Příklady a diktáty – vyjmenovaná slova   http://www.diktatyapriklady.cz/vyjmenovana-slova/

Umíme česky  https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-5-trida

Internetová jazyková příručka    https://prirucka.ujc.cas.cz/

Pravidla českého pravopisu    https://www.pravidla.cz/

Luštěnky – Čj pro 5. roč       http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-5rocnik.html

Úlohy z češtiny     https://www.gramar.in/cs/

Čtení s porozuměním      https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=5

Anglický jazyk

Project      https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Help for English     https://www.helpforenglish.cz/

BrItish Council       https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

English Time      http://www.english-time.eu/pro-deti/

English Now  http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-hry/

English Club  http://www.english-time.eu/english-club/interaktivni-hry/

Školákov   https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida

Umíme anglicky  https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida

Matematika

online- cvičení          http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

matematika hrou  http://matematika.hrou.cz/

Umím matiku   https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-5-trida

Luštěnky – matematika pro 5. roč    http://rysava.websnadno.cz/Matematika-5rocnik.html

Úlohy z matematiky    https://www.matika.in/cs/

Přírodověda + Vlastivěda

Umíme fakta     https://www.umimefakta.cz/

Luštěnky – dějepis pro 5. roč   http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-dejepis-5roc.html

Luštěnky – zeměpis pro 5. roč    http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html

Luštěnky – přírodověda pro 5. roč      http://rysava.websnadno.cz/Prirodoveda-5rocnik.html

Dějiny udatného českého národa  – díly, hry, časová osa    https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/

Dějiny udatného českého národa – 1. – 111. díl  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily

Zábavný zeměpis   https://www.geograf.in/cs/

Jak zacházet s penězi   https://www.zlatka.in/cs/

Tonda Obal – třídění odpadů  https://www.tonda-obal.cz/

Poznávačka přírody     https://www.poznavackaprirody.cz/