EVVO LES – Přírodní restaurace

LES – Přírodní restaurace

Ve středu 17.5. jsme se s žáky 4. a 5. ročníku zúčastnili ekologického programu na téma LES.

Úvodní aktivizační hra na odpovědi ANO / NE nás vtáhla do různých témat. Co je to ekologie ? , Co je ekosystém? , Chodím rád do lesa?

Zabývali jsme se i tím, jaké jsou složky přírody, vztahy mezi rostlinami, živočichy a prostředím.

Do všech aktivit se žáci s chutí zapojovali a často vstupovali do různých diskuzí.

Při skupinové práci jsme si připomněli jak funguje les, různé ekosystémy a složky živé a neživé přírody.

Žáci si také vyzkoušeli různé modelové situace, kdy ekosystém může ovlivnit člověk.

Asi největší úspěch měla závěrečná aktivita , kdy děti pomocí provázku a obrázků zvířat a rostlin vytvořili potravní řetězec.

Dnešní ekologický program nám přinesl spoustu nových informací i příjemných zážitků a byl zakončen bouřlivým potleskem dětí 😊