Pohádkový les

Ve středu 17. 5. 2023 jsme odjeli do Prasku na akci „Pohádkový les“ pořádanou Mateřskou školou Paleckého v Novém Bydžově. Na děti čekaly postavy z různých pohádek, do kterých byli převlečeni žáci 9. třídy Základní školy V. Kl. Klicpery z Nového Bydžova.

Pohádkové postavy měly připraveny různé úkoly, které se podařilo všem dětem splnit.

Mezi pohádkovými postavami jsem poznala hodně známých tváří, které před časem patřily mezi děti naší mateřské školy.

S dětmi se na konci cesty rozloučila čarodějnice, která je odměnila sladkým perníkem.