Cesta za pokladem

Předposlední školní den připravili žáci 4. a 5. ročníku pro své mladší spolužáky Cestu za pokladem.

Na vyznačené cestě jsme hledaly stanoviště, na kterých byly připravené různé zapeklité úkoly, které jsme postupně plnili.

 Procvičili jsme tělo i hlavu, zopakovali si angličtinu, vyjmenovaná slova i matematiku a jedním z nejsložitějších bylo složit slovo POKLAD z vlastních těl.

V závěru trasy u rybníka Konšel na všechny čekala sladká odměna.