10.integrační aktivita ,,Co už vím,vysvětlím”

Při kooperační činnosti ,,Co už vím,vysvětlím”  předškoláci a školáci povídali o prázdninách. Vymýšleli jsme slova, která začínají na vylosovanou hlásku, při básničce počítali se zvířátky.

Na závěr si společně sestavili sluníčko s dlouhými paprsky a každý si vybral místo, kde by se mu pěkně odpočívalo a relaxovalo.

Přejeme všem krásné prízdniny!!!