Zaměstnanci

Ředitelka ŠKOLy

Mgr. Marcela Říčanová

Základní škola

Mgr. Michaela Dzurindáková, učitelka ZŠ
Mgr. Dana Rejchlíková, učitelka ZŠ
Ing. Petra Komárková, učitelka ZŠ a vychovatelka ŠD
Petra Kokyová, vychovatelka ŠD

Mateřská škola

Jitka Loudová- vedoucí učitelka MŠ
Ilona Tučková- učitelka MŠ

Ekonom školy

Ing. Markéta Cermanová

Pracovnice obchodního provozu a školnice

Jana Nosková (ZŠ)
Lenka Vancová (MŠ)