Prostory

Ve školním roce 2020-2021 zahájila provoz ranní družina. Prostory ŠD využívají žáci
ráno v čase od 6:30 hod do 7:30 hod. Pravidelně se zde schází 15 žáků.
A jak zahajujeme nový školní den? Hrajeme si a relaxujeme, malujeme nebo kreslíme dle osobní
volby každého z žáků. Naším ranním rituálem,před odchodem do své třídy, se stal komunitní
kruh na koberci. Zde si čteme, povídáme nebo hrajeme hry zaměřené na spolupráci a na
posilování sociálních návyků a komunikace dětí.

Petra Kokyová