Plán akcí

Akce pro děti

 • maňáskové divadélko Lhotáková „ Lvíček a bolavý zub“,

 • podzimní školní výlet s MŠ Kosicemi „Mini ZOO Štít“,

 • 3D kino Alex „Tajemný svět pod hladinou“

 • výlet vlakem do Nové Paky,

 • batůžkové dny do okolí,

 • hypoterapie při jízdě na oslíkovi u p. Bártové,

 • barevné dny (šedý, žlutý),

 • mikulášská besídka,

 • hudební pořad v MŠ – „O ptačím sněmu“,

 • vánoční nadílka pod stromečkem,

 • setkání se žáky místní základní školy – Vánoce,

 • maškarní karneval,

 • integrační aktivity předškoláků v 1. třídě,

 • návštěva knihovny v Novém Bydžově,

 • oslava Dne země,

 • oslava Dne dětí,

 • pohádkový les pořádaný MŠ Palackého v Novém Bydžově,

 • exkurze do pekárny, do zahradnictví, k hasičům,

 • sportovní hry v Novém Bydžově,

 • využití nabídek z Jiráskova divadla v Novém Bydžově,

 • ekologické semináře Sever Hradec Králové (4x ročně),

 • tělovýchovná olympiáda,

 • školní výlet s MŠ Kosicemi,

 • focení ve školce

 • beseda s chovateli cizokrajných ptáků

Akce pro rodiče a děti

 • domácí tvoření „Čertík“

 • velikonoční tvoření s Marcelou

 • táto, mámo, pojď si hrát – lepit, stříhat, malovat,

 • vánoční besídka společná se žáky ZŠ,

 • pasování na školáky,

 • pohádková cesta o „Perníkové chaloupce“,

Akce pro veřejnost

 • zpívání koled pro seniory v obci,

 • strojení vánočního stromu v místním kostele.

Ostatní akce dle aktuálních nabídek.