Ovoce do škol

 

Základní informace o projektu:

Implementace tohoto projektu využívá následující legislativu:

  • Nařízení komise (ES) č. 288/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 13/2009 ve znění pozdějších předpisů

  • Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Škola se do projektu přihlásila tím, že uzavřela smlouva s jedním ze schválených dodavatelů – žadatelů o podporu – společnost GIRA fruit s.r.o., Svatá Kateřina 134, Kutná Hora 284 01. 

Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).  

 MŠMT se na přípravě projektu Ovoce do škol podílí společně s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí.