Organizace dne

Dobrý den 

Od 6.20 hodin se začínáme scházet ve školce. Vyhledám paní učitelku a pozdravím se s ní. Můžu se pustit do hraní, kreslení a činností, které máme rádi.

Přivítání

Když už jsme všichni, uslyšíme druhý hlas zvonečku, dokončíme svoji hru a uklidíme hračky. Komunitní kruh zahájíme uvítací básničkou.

Zdravá přesnídávka nám prospěje

U přesnídávky si vybereme si jen to, co sníme. Dobrá přesnídávka nám dodá sílu do další činnosti.

Ve zdravém těle zdravý duch

Zacvičíme si nebo si zahrajeme pohybovou hru.

Zvídavé děti

Dopoledne si hrajeme nebo vyprávíme, malujeme, stříháme, lepíme, někdy i tancujeme. Dozvídáme se spoustu nových, zajímavých a užitečných informací.

K tématu týdne se naučíme říkanku nebo písničku.

Chystáme se ven

Když znovu uslyšíme druhý hlas zvonečku, dokončíme hru a uklidíme hračky. Posadíme se ke stolečkům.

Pokud nám přeje počasí, rádi si hrajeme na školní zahradě a sportovním hřišti. Na vycházky chodíme do přírody, poznáváme zajímavé okolí mateřské školy.

Povídám, povídám pohádku

Po obědě si poslechneme pohádku, ukolébavku nebo relaxační hudbu. Na lehátku si odpočineme. Pokud je odpočinek pro mne dlouhý, paní učitelka mi může nabídnout klidnou hru v ložnici nebo ve třídě, tak abych nerušil kamarády při odpočinku.

Těšíme se na maminku nebo na tatínka

Po svačince si budu hrát sám, s kamarády nebo s paní učitelkou.

Když přijdou pro mne moji rodiče, dokončím svoji činnost nebo se domluvím s paní učitelkou na možnosti dokončení následující den. Uklidím si hračky.

Před odchodem domů se rozloučím s paní učitelkou podáním ruky.