Tonda obal na cestách

Přednáška „Tonda obal na cestách“

V pátek 22.3.2024 se žáci naší školy zúčastnili ekologické přenášky. Dozvěděli se, jaké máme druhy obalů a jak je třídit. Uvědomili si význam recyklace odpadu a nakládání s odpadem.

Zjistili také, že vytříděný odpad se zpracovává na skládce nebo ve spalovnách, což je zařízení na energetické využití odpadu. Tyto spalovny máme v ČR zatím jenom 4.

Součástí přednášky byly i malé kontejnery, do kterých děti pomocí obrázků na kartách předvedly, jak dokáží třídit běžný odpad. Bylo vidět, že v domácnostech našich dětí se odpad třídí, neboť skoro vše vytřídily správně.

Poté, ale děti zajímalo, jak se například vytříděný plast dále použije. Dozvěděli jsme se, že z plastových pet lahví se může dále vyrábět oblečení, plyšové hračky, koberce, propisky, protihlukové stěny, lavičky atd.

Na závěr přednášky jsme si připomněli, že je důležité předcházet vzniku odpadu a snažit se věci opětovně využít. Pokud už daná věc nemá využití, je třeba ji řádně vytřídit či recyklovat.

http://new.zsmenik.cz/fotogalerie/