Den otevřených dveří

Dnes se  konal Den otevřených dveří s ukázkami vyučování.

Škola byla otevřena od 8:00 a příchozí si mohli prohlédnout jarní výzdobu školy a práce žáků, kterým se věnují při pracovních činnostech, výtvarné výchově nebo při odpoledních činnostech ve školní družině.

Rodiče měli možnost strávit ve škole celé dopoledne  v různých učebnách a sledovat práci jednotlivých vyučujících.

V době přestávek jsme jim připravili posezení s kávou a zákuskem. Velké poděkování patří školní jídelně při ZŠ Prasek, kde pro náš den upekli ovocnou roládu.

Každý návštěvník si odnášel domů malý dárek.

Během dne rodiče zapisovali do kroniky své dojmy a postřehy. 

Děkujeme všem za milá a podporující slova.

Poděkování patří všem pedagogům a nepedagogům,, kteří se na přípravě DOD podíleli.