6.integrační aktivita ,,Já jsem muzikant”

Společně jsme si s dětmi z ma teřské školy zamuzicírovali při dnešním hudebním setkání.

Nejdříve měli děti za úkol vyjádřit svou náladu pomocí emotikonu na kostce. Dvě děti měly po ránu špatnou náladu, protože se jim nechtělo vstávat. Ostatní žáci se těšili do školy na své spolužáky a lego ve družině.

Poté už jsme si povídali o rytmických nástrojích, které byly pro děti připraveny. Každý jsme si pojmenovali a hrou na něj doprovodili  odpověd na otázku: ,,Jak se jmenuješ…?”

Naučili jsme se říkadlo O Budulínkovi. Zkusili jsme si ho říci pomalu x rychle, hlasitě x potichu, líbezně x strašidelně. Pak už jsme říkadlo rytmicky doprovili s Orffovým instrumentářem.

Vyslechli jsme  audio pohádku O velkém bubnu. Po skončení si všichni zkusily zahrát na velké bubny.

Zájem o hru na nástroje prolínal celým dnem.Žáci si sami o přestávkách zvolili  ,,dirigenta” a bedlivě ho poslouchali a rytmizovali známá říkadla nebo doprovázeli písničky.

 

Napsat komentář