Koncert v barvách Semaforu

Po slavnostním předávání poletního hodnocení jsme s žáky navštívili hudební vystoupení v Jiráskově divadle. Místní rodák Petr Macháček, který již více jak patnáct let pravidelně vystupuje s koncertem V barvách SeMaForu, jehož je zakládajícím členem, nám objasnil vznik divadla Semafor. Žáky seznámil se jmény zakladatelů tohoto divadla-  panem Jiřím Suchým, Jiřím Šlitrem a dvorním hudebním skladatelem Semaforu Ferdinandem Havlíkem
Za doprovodu stále usměvavého klavíristy Jakuba Přibyla jsme si společně zazpívali píseň Malé kotě, Tereza a Zuzana.