„Čertovská dílnička“

V podělí 4. prosince 2023 děti navštívily Městskou knihovnu v Novém Bydžově, která pro děti připravila program s názvem „Čertovská dílnička“. Jak sám název napovídá, děti si o čertech povídaly s paní knihovnicí, čertíka si namalovaly a dotvořily podle vlastní fantazie, vyslechly si pohádku a v závěru navštívily dětské oddělení knihovny.