Informace k provozu škol a ŠZ od 1.2.2021-14.2.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes potvrdilo, že vzhledem  k nepříznivé  epidemické  situaci nedochází  ke  změnám  v protiepidemickém systému ČR  (PES)  a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Malotřídní školy nemají žádné vyjímky.