Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

další školní rok už se nezadržitelně blíží, a proto bychom vás rádi seznámili s tím, jak bude probíhat jeho začátek.

 

STŘEDA 1. září 2021

Slavnostní zahájení nového školního roku v čase 8:00 – 8:45. Žáci obdrží rozvrhy hodin.

Žáci prvních tříd půjdou do školy první den bez testu.

Žáci 2.-5.ročníku se testují. Proto přijďte nejpozději v 7:40, abychom mohli v 8:00 zahájit školní rok.

První školní den ve středu 1.9.2021 bude žákům oběd automaticky ODHLÁŠEN.

Školní družina mimo provoz.

 

ČTVRTEK 2. září 2021

Zahájení výuky se svými třídními učiteli – třídnické práce. Vyučování nebude probíhat dle rozvrhu. Ukončení výuky v 11:30 (11:40). Po obědě žáci odcházejí domů nebo do školní družiny.

Školní družina zahajuje provoz v 6:30. Do ŠD budou přednostně přijímány žáci 1.a 2. ročníku
a dojíždějící žáci 3.ročníku.

 

PÁTEK 3. září 2021

V případě pěkného počasi připravujeme Sportovní den na školním hřišti (bližší informace obdrží žáci 1.září).

V případě nepříznivého počasí výuka dle rozvrhu hodin (opakování a úvod do učiva jednotlivých předmětů, seznamování s učebnicemi).

Ukončení výuky v 11:30 (11:45) + oběd (poté odchod domů nebo ŠD)

 

PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19

Hygienická a protiepidemická opatření

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

  • Ve dnech 1. (2.9. – žáci prvních tříd) , 6. a 9. září proběhne ve škole antigenní testování žáků
  • Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace
  • V případě, že se žák testování nepodrobí, bude se moci účastnit výuky za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR (nosí roušku nebo respirátor i při výuce, ve ŠJ sedí na vyhrazeném místě, v tělocvičně necvičí, nezpívá, používá určené hygienické zařízení, při jídle musí být 1,5 m od ostatních)

TESTOVAT SE NEBUDOU ŽÁCI, KTEŘÍ:

  • jsou plně očkováni a uběhlo 14 dnů po dokončeném očkování
  • prodělali onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19)
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů)

 

Ve škole budeme nadále dodržovat všechna hygienická pravidla zabraňující šíření onemocnění covid-19 (dezinfekce a mytí rukou, časté větrání a úklid).

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Ve společných prostorách školy nosí žáci i pedagogové ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu (jednorázová roušky, nanorouška, nanošátek, respirátor). Při výuce si roušky žáci sundávají.

V případě, že se u vašeho dítěte objeví jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, budeme vás neprodleně kontaktovat za účelem vyzvednutí dítěte ze školy.

 

I přes složitosti této doby přeji nám všem, aby školní rok 2021/2022 proběhl v co největší pohodě, ve zdraví,  abychom mohli opět žít klidný život.

Pevně věříme, že společnými silami vše opět zvládneme.

Těšíme se na vás!

Mgr. Marcela Říčanová