Rozvrhy – distanční výuka
Rozvrh
distanční výuky 1.ročník (od 22.2.2021)

Den

1.

2.

3.

4.

8:30
– 9:15

9:30-
10:15

10:30
– 11:15

11:20
– 12:05

Po

Čj
+ Čt + Ps

Samostatná
práce

Samostatná
práce

M

Út

M

Samostatná
práce

Čj
+ Čt + Ps

St

Čj
+ Čt + Ps

Samostatná
práce

Samostatná
práce

M

Čt

M

Samostatná
práce

Prv

Čj
+ Čt + Ps

Samostatná
práce

Samostatná
práce

Rozvrh
distanční výuky 2.ročník

Den

1.

2.

3.

4.

8:30
– 9:15

9:30-
10:15 (10:30)

10:30
– 11:15

11:30
– 12:15

Po

Čj/M

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Út

M

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Čj

St

Prv

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Čt

Čj/M

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Aj

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Rozvrh
distanční výuky 3.ročník

Den

1.

2.

3.

4.

8:30
– 9:15

9:30-
10:15 (10:30)

10:30
– 11:15

11:30
– 12:15

Po

Samostatná práce, vypracování DÚ

Aj

Čj

Út

Samostatná práce, vypracování DÚ

Čj/M

St

Samostatná práce, vypracování DÚ

M

Prv

Čt

Samostatná práce, vypracování DÚ

Čj/M

Samostatná práce, vypracování DÚ

Aj

Rozvrh
distanční výuky 4.ročník

Den

1.

2.

3.

4.

8:30
– 9:15

9:30-
10:15

10:30
– 11:15

11:30
– 12:15

Po

Čj

Aj

Út

M

Samostatná práce, vypracování DÚ

St

Čj

Aj

Vl

Čt

M

Samostatná práce, vypracování DÚ

ČJ

Samostatná práce, vypracování DÚ

Rozvrh
distanční výuky 5.ročník

Den

1.

2.

3.

4.

8:30
– 9:15

9:30-
10:15

10:30
– 11:15

11:30
– 12:15

Po

Čj

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Út

M

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Aj

St

Čj

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Vl

Čt

M

Samostatná
práce, vypracování DÚ

Aj

Čj

Samostatná
práce, vypracování DÚ