Podzimní stromy

Při hodinách pracovních činností velmi rádi pracujeme s papírem.
Učíme se ho přehýbat, skládat, vystřihovat  a lepit.
Na dnešní hodině  jsme si mohli procvičili zručnost a fantazii při sestavení stromu z různých materiálů, které nás obklopují. Kromě dřevěných stavebnic jsme využili i přírodniny.

Každý se zabral s chutí do práce, že po uplynutí hodiny nikdo nechtěl skončit.