Slavnost SLABIKÁŘE

Dnes přišel den, kdy prvňáčci dočetli Živou abecedu. Poslední úkol v ŽA bylo vytvořit z malých tiskacích písmen barevné korálky. K procvičení jsme si ještě vzali na pomoc karty s písmeny, sestavovali je dle zadání, četli je v řádku a ve sloupečccích.  Poté  je žáci přiřadili do ,,správných domečků.”

Po splnění úkolů  dostali žáci upomínkový list na ŽIVOU ABECEDU. Zpočátku byli smutní a neradi se se ,,živkou” loučili.

Počáteční smutek zmizel, když si položili na lavici  SLABIKÁŘ. Každý měl za úkol si učebnici prohlédnout a otevřít na stránce, která ho něčím zaujala a povědět, co se mu tam líbí.

Žáci byli pasování do Čtenářského řádu a svým podpisem stvdili, že budou své čtenářské dovednosti rozvíjet.

 Naši prvňáčci mají svůj SLABIKÁŘ a cestu ke čtení otevřenou dokořán… Hodně úspěchů!