3.integrační aktivita TANEC SKŘÍTKŮ

Při integrační aktivitě TANEC SKŘÍTKŮ jsme si procvičili všechny  smysly. Předškoláci nám přinesli upečené svatomartinské rohlíky, které jsme s chutí ochutnali na konci dnešní hodiny.

Skřítkové nám nachystali skleněné kuličky, přes které jsme pozorovali své kamarády, popisovali jsme, co vidíme, jak se mění obraz viděného přes oblé sklo. Se zavřenýma očima jsme zkusili popsat, jaká kulička je. A už to víme…kulatá, studená, hladká, tvrdá. S kuličkami jsme ještě procvičili koulení ke sluníčku, aby ho ,,pohladili”. Žáci – skřítci si museli rozmyslet, s jakou sílou a rychlostí svoji kuličku vypustí ke sluníčku.

Zkusili jsme si tančit do písní v různých rytmech.

Rytmizovali jsme říkanky a doprovázeli jsme je hrou na polystyrénový granulát. Třením jsme ho zahřáli a pak poslouchali, jak ,,hraje a šustí”.