Projektový den „Kurz přežití ve světě financí“

Projektový den „Kurz přežití ve světě financí“

Dnešní den žáci 4.a 5. ročníku nahlédli do světa dospělých a vyzkoušeli si hospodaření domácnosti. Paní lektorka Radka Skalová poučila žáky, jak si rozvrhnout finance, co je potřeba kupovat, bez čeho se dá obejít a do čeho investovat, když se jim podaří ušetřit. Žáci se dozvěděli, jak snadno se dá spadnout do pasti reklam, jak se mají chránit před schodkovym rozpočtem a jak se s ním vyrovnat.

Prostřednictvím týmové kreativní hry pod vedením paní lektorky sestavovali finanční rozpočet , uvědomovali si, co vše je potřeba do domácnosti pořídit a poznávali běžné starosti dospělých. Poznávali nejen hodnotu peněz, ale také hodnotu vzdělání a na praktických příkladech i důležitost vzdělání.

Podle přísloví „bez práce nejsou koláče“ a „každou korunu dvakrát obrať“ se děti zkoušely orientovat v dnešním světě neomezených možností.