Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023-2024

Dle novely školského zákona ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, Měník.

Žadatelům pod uvedenými registračními čísly se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023-2024.

Rozhodnutí zápisu do MŠ na školní rok 2023-2024

Napsat komentář