Veselé míčky – sportovní den 9.integrační aktivita

Veselé míčky – sportovní den 9.integrační aktivita

Při předposledním společném setkání si děti vytvářely pozitivní vztah ke sportovním aktivitám, poznávaly možnosti svého pohybového aparátu.

Seznámily se s vybranými aktivitami a s tím, co je prospěšné pro ochranu našeho zdraví – bezpečí.