ČARODĚJNICKÝ DEN VE ŠKOLCE

ČARODĚJNICKÝ DEN

V pátek 29. dubna 2022 se v mateřské škole slétli čarodějnice a čarodějové z blízkého i vzdálenějšího okolí.

V průběhu dne byly pro děti připraveny různé aktivity – skládání obrázku s čarodějnicí. Didaktická hra „Kuchyně čarodějnic“, ve které si děti upevňovaly znalost barev a zrakovou paměť. Skládání postavy čarodějnice, tanec čarodějnic a čarodějů, hledání dvojic a omalovánka.

Originální byly i svačiny, které připravila paní Lenka Vancová.

V letošním školním roce jsme se vydali s čarodějnickým průvodem do vesnice. Radost jsme udělali některým starším občanům. Na dvorku jsme zpívali čarodějnickou písničku a předali malý dáreček.

Poděkování patří všem, kteří se na této akci aktivně podíleli.