EVVO ZŠ Včelí království

Včelí království

Dne 27.4. se žáci 4. a 5.třídy zúčastnili ekologického výukového programu střediska SEVER s názvem Včelí království. Pod vedením zkušené lektorky paní Lenky Hronešové
a prostřednictvím metod dramatické výchovy, aktivit podporujících spolupráci a samostatné myšlení se žáci seznámili s životem, významem a funkcí včel v přírodě. Čichem rozpoznávali různé druhy pachů a vůní v přírodě.

Úloha včel pro krajinu i člověka je nenahraditelná. Význam včel nespočívá pouze v tom,
že  produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis,… ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí. Včely žijí v úzkém kontaktu s přírodou a prostřednictvím jejich života je možné pochopit spoustu přírodních zákonitostí.

Při závěrečné simulaci práce včelích dělnic si vyzkoušeli, jak probíhá sběr pylu, nektaru
a ukládání tohoto materiálu do buněk plástů.

Zajímavý program plný pohybových aktivit byl zaměřený na ochranu a poznávání přírody
a životního prostředí.