Netradiční přednáška o první pomoci

Netradiční přednáška o první pomoci

          Dne 8.října 2021  jsme žákům naší školy zorganizovali přednášku na téma: První pomoc. Přednášku vedl pan Bc. Zbyněk Suchánek, který přednáší na Fakultě vojenského zdravotnictví, jedné ze tří fakult Univerzity obrany.

          Žáky provedl zajímavým zážitkovým kurzem. Společně si připomněli důležitá telefonní čísla složek záchranného systému, vybavení lékárničky a zásady poskytování první pomoci v různých situacích. Díky poutavému videu mohli sledovat cvičné ošetření raněného v terénu a jeho evakuaci víceúčelovým kolovým obrněným transportérem – PANDUREM.

          Dozvěděli se, jak se staví a funguje mobilní zdravotnická jednotka, tzv. polní nemocnice, která se dočasně stará o zraněné, než mohou být bezpečně transportováni do trvalého nemocničního zařízení.

          Nad obrázky s různými typy zranění žáci diskutovali o možných způsobech první pomoci z hlediska jejich možností.

          Součástí přednášky byl i praktický nácvik dýchání z úst do úst a masáž srdce. Zde se nám role pacienta zhostil velký plyšový medvěd.   

          Během celé přednášky pan Suchánek trpělivě odpovídal na dotazy dětí týkající se, jak první pomoci, tak armádní praxe.

Děkujeme