Krtek a zvířátka – ekologický seminář v mateřské škole

Ve středu 22. září 2021 se děti zúčastnily ekologického semináře s názvem „Krtek a zvířátka“.

Lektorka Lenka Hronešová přijela z Ekologického střediska Sever v Hradci Králové.

Děti si připomněly zvířátka, která žijí na louce, poli, lese i rybníku. Třídily je podle toho, kde žijí.

Luštily hádanky z podzimních lístků a rozkvetlých leknínů.