Poděkování za pomoc

 

Poděkování za pomoc při stěhování nábytku

          Děkujeme všem, kteří nám poslední školní den přišli pomoci, rodičům i jejich přátelům.

Velice si vážíme dobře odvedené práce a sehranosti při vystěhovávání celých prostor v MŠ a ZŠ.

          Vzhledem k dnešnímu tempu a času, kdy jsme vše zvládli, zítřejší smluvenou brigádu rušíme.

 

          Jmenovitě bych ráda,  poděkovala manželům Soukopovým, panu Vyčítalovi, panu Beránkovi, panu Špásovi, panu Hartmanovi, panu Sobotíkovi, panu Štěrbovi, panu Noskovi, panu Kamínskému, panu Kuřátníkovi ,panu Kuklovi, Matěji Krausovi, paní Cudrákové a všem zaměstancům ZŠ a MŠ a jejich rodinným příslušníkům.

Užívejte si volné letní dny