INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 8.ČERVNA 2021

 

Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

 

  • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

 

  • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, na chodbách, v šatně) zůstává stejný režim jako doposud. Zde jsou žáci
    a zaměstnanci povinni mít roušku nebo respirátor.

 

  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně, při ostatních aktivitách zůstává povinnost nosit respirátor.