Zápis dětí do mateřské školy

 

Žádosti o přijetí do MŠ na školní rok 2021/2022 budou přijímány v době od 2.května – 16. května 2021

 

 Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR proběhne zápis dětí do naší MŠ bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců,tedy zasláním žádosti se všemi náležitostmi jednou z níže uvedených cest:

 

  • osobním předáním do poštovní schránky – obálku nadepište ZÁPIS DO MŠ
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Měník 16,503 64 Měník
  • elektronicky do datové schránky školy: xapmpq9
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skolka@menik.cz

V případě uvolnění epidemiologických opatření proběhne  zápis na školní rok 2021/2022 prezenční formou ve dnech  12.května a 13.května 2021

 

Bližší informace najdete na webu školy ve složce MATEŘSKÁ ŠKOLA (http://zsmenik.cz)