Zahájení provozu ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude provoz základní školy  pro 1.,2. a 3. ročník a provoz mateřské školy obnoven v pondělí 1.března 2021. Návrat žáků a dětí není podmíněn předložením negativního výsledku testu na COVID-19.

Výuka žáků ZŠ probíhá distančním způsobem dle rozvrhů.

Děkujeme za součinnost a pochopení

Přejeme všem pokud možno klidné a zdravé dny