Tři králové a my

Dnešní den je zasvěcený třem mudrcům z východu, kteří se přišli poklonit narozenému
Ježíškovi. S žáky ze 2. a 3. ročníku jsme celý den věnovali tříkrálovému učení a
tvoření. Přečetli jsme si legendu o příchodu mudrců do Betléma a zjistili, co jsou ty
vzácné dary, které Ježíškovi donesli. Z textu i videa jsme se dozvěděli, co znamená
zkratka K + M + B + (a nejsou to první písmena jmen tří králů ). V matematice
každý dobrý počtář sestavil rozstříhané obrázky a při výtvarné výchově jsme naši třídu
vyzdobili tříkrálovými obrázky. Na závěr jsme ještě stihli odstrojit stromeček, protože
podle tradice bychom ho jinak museli nechat až do 2. února.

Žáci, kteří se učí distančně, se také aktivně zapojují do plnění úkolů. Vypracované
úkoly zasílají nafocené z domu (proto na posledním snímku je Sofinka bez roušky).