Provoz ZŠ a MŠ

Provoz ZŠ a MŠ od 4.1.2021

Provoz mateřské školy

  • je zachován jako doposud za dodržení provozních pravidel

  • děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky

  • vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný v nezbytně nutných případech (převlékání dětí, předávání dětí pí.uč.)

 

Provoz základní školy

  • je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

  • je povolena osobní přítomnost žáků 3.ročníku, jelikož ve školním roce 2020-2021 byli zařazeni do třídy společně se žáky 2.ročníku

  • žáci 4. a 5.ročníku se povinně vzdělávají distančním způsobem (dle poslední tiskové zprávy MŠMT do 10.1.2021)

  • provoz školní družiny zůstává pro žáky 1.-3.ročníku nezměněn

  • žáci, pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky!

  • školní stravování zůstává beze změn (za dodržování pravidel a hygienických opatření)